THÁP EIFFEL Ở PARIS

Là biểu tượng của thủ đô Paris - Pháp. Từ năm 1887 - 1889 có 300 công nhân làm việc lắp ráp 1,5 triệu đinh rive. Tháp có chiều cao 300 m bao gồm ba tầng. Từ đỉnh có tầm nhìn xa lên đến 67 km. Cứ 7 năm người ta sơn lại tháp và cần đến 50 tấn sơn.
#thamquan tháp #Eiffel


Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét